Sản phẩm phần mềm

Cty CP giải pháp phần mềm 3A Việt Nam Hotline:04.3791.8098- 0987.904.052

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

Giới thiệu phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

     Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS là phần mềm kế toán giúp các đơn vị Hành chính sự nghiệp thực hiện theo dõi, lưu trữ dữ liệu kế toán nhanh chóng, kịp thời, chính xác và có tính bảo mật cao, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ về kế toán hành chính, sự nghiệp.

     Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS đã được Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học - Bộ Tài chính nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin mới nhất để xây dựng và phát triển phần mềm.

     Phần mềm IMAS cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất:

Đáp ứng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

- Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”

- Thông tư 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 113/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)

- Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 về việc “Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước”;

- Thông tư 61/2014/T-BTC ngày 12/5/2014 về việc “Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc”;

 - Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc “Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)”;

- Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”;

- Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc “Ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp”.

Phần mềm IMAS được phát triển bằng công nghệ hiện đại:

-  C# trên nền .Net Framework sử dụng cở sở dữ liệu Mã nguồn mở hàng đầu hiện nay là PostgreSQL cho phép xử lý tác nghiệp chính xác, toàn vẹn dữ liệu, có khả năng tích hợp với các ứng dụng khác, cài đặt dễ dàng, tốc độ xử lý nhanh, có tính bảo mật cao.

- Dễ sử dụng với giao diện nhập liệu thân thiện; lên báo cáo nhanh, chính xác. Dùng chuẩn dữ liệu Unicode theo chuẩn TCVN 6909:2001 - Bảng mã chuẩn theo quy định của Chính phủ.

- Được viết theo công nghệ Khách - Chủ (Client/server) và N-tiers, khai thác trên nhiều máy tính, hỗ trợ nhiều người sử dụng.

- Tương thích với các hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows10…

- Xây dựng theo dạng phân hệ (Modular-based) nên có thể chạy độc lập từng phân hệ hoặc tích hợp chung trong một hệ thống.

Phần mềm IMAS được phân chia thành các module để xử lý các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến các phần hành kế toán:

- Kế toán cơ bản: Thực hiện các nghiệp vụ về Thu – Chi, Kho bạc theo từng khoản mục và nguồn kinh phí.

- Kế toán dự toán: Nhập dự toán được giao và theo dõi theo từng loại dự toán, từng khoản mục và nguồn kinh phí.

- Kế toán công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Cập nhật tăng, giảm, tính hao mòn, lưu trữ, theo dõi toàn bộ quá trình thay đổi tài sản.

- Kế toán vật tư hàng hóa: Phản ánh các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa.

Phần mềm IMAS tích hợp các tiện ích:

-  Sao lưu và phục hồi dữ liệu an toàn, đơn giản và thuận tiện

- Công cụ tìm kiếm chứng từ đa dạng và thuận lợi, có thể quay trở lại chứng từ gốc bằng 1 kích chuột.

- Công cụ tìm, lọc, sắp xếp, nhóm, cộng tổng và cộng nhóm thông tin trong một danh sách: hỗ trợ bạn kiểm soát dữ liệu trong danh sách với hàng chục, hàng trăm ngàn mẫu tin một cách tiện lợi, nhanh chóng.

- Công cụ nhập dữ liệu đã có sẵn từ các file excel vào hệ thống và kết xuất dữ liệu hiện có ra Excel.

- Công cụ kiểm soát và ghi nhận thay đổi trong trong hệ thống chương trình.

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS nổi bật với những tính năng ưu việt như:

1.  Về nền tảng công nghệ.

       Phần mềm IMAS được phát triển bằng C# trên nền .Net Framework sử dụng cở sở dữ liệu Mã nguồn mở hàng đầu hiện nay là PostgreSQL. Việc chọn C# và PostgreSQL cho phép xử lý tác nghiệp chính xác, toàn vẹn dữ liệu, tính mở rộng cao, có khả năng tích hợp với các ứng dụng khác; tốc độ cài đặt nhanh dễ dàng, tốc độ xử lý nhanh, có tính bảo mật cao, dễ sử dụng với giao diện nhập liệu thân thiện, lên báo cáo đẹp dùng chuẩn dữ liệu Unicodetheo chuẩn TCVN 6909:2001 - Bảng mã chuẩn theo quy định của Chính phủ.

        Phần mềm IMAS được viết theo công nghệ Khách - Chủ (Client/server) và N-tiers, khai thác trên mạng máy tính, hỗ trợ nhiều người sử dụng.

        Các giao diện của Phần mềm IMAS được ứng dụng theo kiểu GUI (Graphic Use Interface) và menu-driven.

        Phần mềm IMAS cho phép kết nối và chia sẻ số liệu cho nhiều người dùng trong môi trường mạng cục bộ dưới hệ điều hành Windows  server.

      Phần mềm IMAS là một hệ chương trình ứng dụng có khả năng làm việc và truyền dữ liệu qua môi trường viễn thông (qua hệ thống đường thuê bao riêng leased-line hoặc qua đường dial-up, đường ADSL qua Modem hoặc qua mạng riêng ảo VPN, mạng diện rộng WAN).

        Chương trình phần mềm IMAS được xây dựng theo dạng phân hệ (Modular-based) nên có thể chạy độc lập từng phân hệ hoặc tích hợp chung trong một hệ thống.

         2. Về nghiệp vụ :

        Phần mềm IMAS đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành và cập nhật theo các văn bản mới nhất quy định về kế toán HCSN.

        Phần mềm IMAS xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh, và cho ra các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán đơn vị HCSN:

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Đáp ứng Thông tư số 137/2017/TT-BTC Quy định chế độ xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
 • Đáp ứng Thông tư số 99/2018/TT-BTC về việc Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
 • Đáp ứng Thông tư số 133/2018/TT-BTC về việc Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

        Phần mềm đáp ứng được các đặc điểm đặc thù về qui trình quản lý tài chính kế toán của nhiều loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau

        Phần mềm IMAS được phân chia thành các module để xử lý các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến các phần hành kế toán như :

2.1  Kế toán cơ bản :

            Đây là module cung cấp các chức năng để quản lý việc thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi NH – KB bằng VNĐ và ngoại tệ của đơn vị; theo dõi các khoản thanh toán, tạm ứng của cán bộ công chức cũng như các đơn vị bên ngoài có các giao dịch với đơn vị. Đồng thời module này cũng để cập nhật các bút toán hạch toán kế toán liên quan tới chi phí của đơn vị chi tiết theo từng khoản mục chi phí, từng nguồn kinh phí. Phần mềm IMAS cho phép:

        - Cập nhật tất cả các bút toán phát sinh chỉ trong một màn hình cập nhật duy nhất. Đây là ưu thế của phần mềm IMAS giúp giảm thiểu các thao tác khi nhập liệu, việc cập nhật số liệu được đơn giản, rõ ràng nhưng vẫn bao quát được hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị.

        - Cập nhật các bút toán kép nhiều Nợ - nhiều Có, một Nợ - nhiều Có hoặc một Có - nhiều Nợ.

        - Tự động hoá toàn bộ hoạt động kế toán, chương trình còn cho phép xử lý tự động đến từng bút toán nghiệp vụ. Đây cũng là chức năng ưu việt của IMAS, việc khai báo sẵn các bút toán nghiệp vụ sẽ hỗ trợ người sử dụng cập nhật được nhanh chóng, chính xác.

        Các tài khoản kế toán có thể được theo dõi đến từng thông tin chi tiết như: nguồn kinh phí, đối tượng pháp nhân, đối tượng tập hợp, mục lục ngân sách, quỹ ...

        Cho phép lập. xem và in các chứng từ kế toán như :phiếu thu, phiếu chi. giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản , giấy rút dự toán kiểm lĩnh tiền mặt, uỷ nhiệm chi và phiếu kế toán.

        Cho phép xem trước khi in tất cả các báo cáo.

        Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Text …

2.2  Kế toán dự toán

·        Phần mềm IMAS có chức năng này cho phép cập nhật số dự toán kinh phí được giao của đơn vị chi tiết theo từng loại dự toán (dự toán chi hoạt động thường xuyên, dự toán hoạt động không thường xuyên...), từng nguồn kinh phí, từng loại khoản và khoản mục chi phí theo Mục lục ngân sách nhà nước. Phần mềm IMAS còn cho phép nhập nhật và quản lý việc nhập dự toán đó là dự toán đầu năm, dự toán bổ sung, dự toán nộp khôi phục, dự toán bị huỷ hay dự toán năm trước chuyển sang.

2.3  Kế toán vật tư hàng hoá :

Phân hệ kế toán vật tư hàng hoá cho phép quản lý hàng tồn kho như : nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm. Chức năng chính là cập nhật thực hiện và tính trị giá hàng tồn kho. Cụ thể :

        Phản ánh các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa. Phần mềm IMAS cho phép phản ánh các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa theo các phương thức nhập xuất khác nhau như:

+ Nhập nguyên vật liệu, hàng hoá mua ngoài

+ Nhập nguyên vật liệu, hàng hoá chuyển kho

+ Nhập kho sản phẩm

+ Nhập kho hàng xuất bán bị trả lại.

+ Nhập khác.

+ Xuất bán hàng hóa

+ Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.

+ Xuất khác

+ Xuất chuyển kho.

        Phần mềm IMAS cho phép người sử dụng tìm kiếm các loại hàng hoá hiện có trong hệ thống theo các tiêu thức sau: Số chứng từ; Ngày chứng từ; Tên hàng hoá ; Đối tượng pháp nhân ; Kho nhập xuất ; Phương thức nhập xuất ; Các chi tiết liên quan khác...

        Phần mềm IMAS cho phép lập, xem và in các chứng từ liên quan như : Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.

        Phần mềm IMAS cho phép hiển thị số dư tức thời khi nhập liệu từ đó giúp nắm được số lượng tồn kho nhanh chóng.

        Cho phép nhập cùng một loại hàng hoá vào nhiều mã kho khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng.

        Khi cập nhật phiếu xuất, chương trình sẽ kiểm tra và cảnh báo được số lượng hàng tồn kho ngay trong khi nhập liệu.

        Tính đơn giá hàng xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân tháng, bình quân liên hoàn, LIFO, FIFO

        Phần mềm HCSN hỗ trợ một mặt hàng có nhiều đơn vị tính. Chức năng chuyển đổi và quy về đơn vị tính chuẩn cho phép theo dõi các thông tin nhập xuất của mặt hàng đó một cách chính xác hơn.

        Phần mềm IMAS hỗ trợ tạo tự động các chứng từ nhập chuyển kho từ các chứng từ xuất chuyển kho nội bộ trong cùng đơn vị.

        Phần mềm IMAS có chức năng cho phép in ra các chứng từ hàng hóa theo mẫu quy định hiện hành của Bộ Tài Chính và cho ra các Sổ, báo cáo phục vụ công tác kế toán và quản lý vật tư: Phiếu Nhập, phiếu Xuất, Sổ kho, Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn.

        Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Text …

2.4  Kế toán công cụ dụng cụ, tài sản cố định

        Phần mềm IMAS cho phép cập nhật mới, sửa, xóa các thẻ tài sản cố định. Phản ánh, ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến tài sản: mua mới, thanh lý, nhượng bán, sửa chữa lớn, đánh giá lại, điều chuyển giữa các đơn vị thành viên, kiểm kê cuối kì.

        Phần mềm IMAS có chức năng cho phép cập nhật tăng, cập nhật giảm, thay đổi phương pháp hạch toán, thay đổi đơn vị sử dụng, hỗ trợ các phương pháp tính khấu hao theo tháng, năm, tỷ lệ, cho phép theo dõi và lưu trữ toàn bộ tiến trình thay đổi của tài sản theo từng chi tiết liên quan ….

        Tính khấu hao, hao mòn và tự động tạo bút toán liên quan đến việc tính khấu hao.

        Phần mềm IMAS có chức năng cho phép bạn in thẻ tài sản, các sổ và báo cáo theo mẫu quy định hiện hành của Bộ Tài Chính: Sổ TSCĐ, Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, bảng tính hao mòn TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao, báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

 2.5  Kế toán tổng hợp

            Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phần hệ khác. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác. Phần mềm IMAS có chức năng:

        - Chỉnh sửa tất cả các bút toán của các phân hệ khác mà không cần truy cập vào màn hình cập nhật chứng từ của phân hệ đó.

       - Khoá dữ liệu sau khi đã sửa: được quyền khoá dữ liệu của tất cả các phân hệ khác tránh hiện tượng dữ liệu không thống nhất vì bị sửa nhiều lần

        - Có thể mở xem các loại báo cáo, sổ cái, sổ tổng hợp các loại tài khoản, các nội dung công việc theo tài khoản đối ứng, theo từng phần hành, theo từng đơn vị phụ thuộc.    

        - Cho phép lọc tìm các bút toán theo từ khoá trong một trường (cột) bất kỳ khi xem sổ kế toán chi tiết. Cho phép hiện lại màn hình nhập liệu của bút toán đó ngay khi nhắp chọn bút toán trong sổ kế toán để có thể sửa chữa mà không cần quay về Menu.

        - Cho phép hạch toán tối thiểu 30 dòng trong mỗi bút toán hạch toán.

        - Khi liệt kê các chứng từ hạch toán thuộc từng phần hành thể hiện trên màn hình những thông tin quan trọng như số phiếu thu, phiếu chi, số hợp đông, số hoá đơn (đối với sổ sách liên quan đến thuế)…

        - Có chức năng thay đổi họ, tên của những người có trách nhiệm ký trên báo cáo, sổ kế toán…

        - Có chức năng kết chuyển số dư cuối năm trước sang số dư đầu năm tiếp theo.

        - Phần mềm IMAS có chức năng cho phép người sử dụng customize một số sổ chi tiết theo ý muốn về các chỉ tiêu in ra cũng như định dạng của báo cáo.

        - Phần mềm IMAS cho phép người sử dụng khai báo các công thức lấy số liệu cho các báo cáo tài chính và quản trị, phù hợp với hoạt động của đơn vị HCSN.

        - Phần mềm IMAS cho phép người sử dụng định nghĩa các báo cáo kế toán mới theo yêu cầu quản trị.

        - Phần mềm IMAS có chức năng cho phép truy cập ngược các sổ tổng hợp về các sổ chi tiết.

        - Hỗ trợ kết xuất các báo cáo ra các định dạng Word, Excel, PDF.

        - Hệ thống báo cáo gồm có: Các sổ kế toán của từng phân hệ, sổ kế toán của phân hệ tổng hợp, các báo cáo riêng của các phân hệ và các báo cáo tài chính. Tất cả sẽ được thiết kế theo mẫu quy định của quyết định số 19/2006/QĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

TT

Tên BC chính

Tên BC chi tiết

Tác dụng

1

Nhóm sổ quỹ, tiền gửi

Sổ quỹ tiền mặt

Đưa ra các báo cáo về tiền mặt bằng VNĐ

2

 

Sổ quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ

Đưa ra các báo cáo về tiền mặt bằng ngoại tệ

3

 

Sổ tiền gửi ngân hàng

Đưa ra các báo cáo về tiền gửi ngân hàng bằng VNĐ

4

 

Sổ tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ

Đưa ra các báo cáo về tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ

5

Công nợ

Sổ chi tiết công nợ

Đưa ra các báo cáo chi tiết về công nợ

6

 

Bảng tổng hợp công nợ

 

7

 

Sổ theo dõi tiền vay

Đưa ra các báo cáo chi tiết về tiền vay

8

Tài sản cố định

Sổ TSCĐ

 

9

 

Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

 

10

 

Bảng tính hao mòn TSCĐ

 

11

 

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

 

12

 

Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

 

13

Vật tư hàng hóa

Sổ kho Nguyên vật liệu

 

14

 

Sổ kho Hàng hóa

 

15

 

Sổ chi tiết Vật liệu

 

16

 

Sổ chi tiết hàng hóa

 

17

 

Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn.

 

18

Tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương

Đưa ra báo cáo chi tiết về bảng thanh toán tiền lương

19

Sổ kế toán tổng hợp

Nhật kí – Sổ cái

 

20

 

Chứng từ ghi sổ

 

21

 

Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ

 

22

 

Sổ Cái

 

23

 

Sổ Nhật kí chung

 

24

 

Bảng cân đối số phát sinh

 

25

 

Sổ chi tiết các tài khoản

 

26

Báo cáo đơn vị HCSN

Sổ theo dõi dự toán

 

27

 

Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí

 

28

 

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

 

29

 

Sổ chi tiết các khoản thu

 

30

 

Sổ chi tiết chi hoạt động

 

31

 

Sổ chi tiết dự án

 

32

 

Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc

 

33

Báo cáo thuế GTGT

Sổ theo dõi thuế GTGT

 

34

 

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

 

35

 

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

 

36

Báo cáo quyết toán

Bảng cân đối Tài khoản

 

37

 

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

 

38

 

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

 

39

 

Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

 

40

 

Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN

 

41

 

Báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuâts, kinh doanh.

 

42

 

Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ.

 

43

 

Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang

 

44

 

Thuyết minh báo cáo tài chính

 

45

 

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

 

 

 

3.  Các tiện ích nổi bật của phần mềm IMAS2013

3.1. Giao diện:

        - Phần mềm IMAS có giao diện thân thiện với người sử dụng,

        - Người dùng có thể tự thay đổi các thông báo, nhãn tên, ký hiệu,... trên các màn hình của chương trình.

        - Có thể thêm bớt các chỉ tiêu trên màn hình tùy vào yêu cầu đơn vị

        - Thay đổi độ rộng, tiêu đề, thêm bớt các cột trên các màn hình danh sách dữ liệu.

3.2. Tính mở của hệ thống:

Phần mềm IMAS cho phép người dùng có nhiều tuỳ chọn. Các tuỳ chọn này là do người dùng thiêt lập, cụ thể:

        - Đối với mỗi tài khoản, người dùng có thể xác định các chi tiết theo dõi liên quan tùy theo yêu cầu của chế độ kế toán và công tác kế toán tại đơn vị.

        - Mã hóa hệ thống các danh mục như đối tượng pháp nhân, đối tượng tập hợp, nguồn kinh phí, vật tư, hàng hóa,... theo nhiều cấp tùy theo yêu cầu quản trị của đơn vị.

        - Xác định các thông tin cần hoặc không cần để thêm vào hay loại bỏ thông tin cho phù hợp yêu cầu quản lý.

        - Đặc biệt, IMAS có hệ thống báo cáo động, người sử dụng có thể trực tiếp thay đổi các thông tin hiển thị và khai thác các báo biểu một cách dễ dàng. Ngoài các mẫu số sách, báo cáo tài chính theo đúng chế độ đã được khai báo sẵn, phần mềm IMAS còn hỗ trợ khai các báo cáo khác phục vụ công tác kế toán quản trị của đơn vị.

3.3. Độ tin cậy và bảo mật cao:

        Phân quyền sử dụng cho từng người đến từng chức năng, từng tài khoản và từng loại chứng từ kế toán.

        Phân quyền và kiểm soát truy cập ở mức chương trình, chức năng chi tiết, các loại chứng từ và sổ sách báo cáo đầu ra.

3.4. Sử dụng đơn giản:

        Giao diện đơn giản, thuận tiện, ngôn ngữ sử dụng gần gũi với cán bộ kế toán.

        Nhiều tiện ích để có thể thao tác nhanh như phím nóng,...

3.5. Các công cụ hỗ trợ

        Sao lưu và phục hồi dữ liệu an toàn, đơn giản và thuận tiện

        Công cụ tìm kiếm chứng từ đa dạng và thuận lợi, có thể quay trở lại chứng từ gốc bằng 1 kích chuột.

        Công cụ tìm, lọc, sắp xếp, nhóm, cộng tổng và cộng nhóm thông tin trong một danh sách: hỗ trợ bạn kiểm soát dữ liệu trong danh sách với hàng chục, hàng trăm ngàn mẫu tin một cách tiện lợi, nhanh chóng.

        Công cụ nhập dữ liệu đã có sẵn từ các file excel vào hệ thống và kết xuất dữ liệu hiện có ra Excel.

        Công cụ kiểm soát và ghi nhận thay đổi trong trong hệ thống chương trình.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline: 024 3791 8098

Ms. Thắm: 0393.923.563
Mr. Hoàng: 0987.904.052

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

Tin cùng loại

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

 • Đội ngũ nhân sự nhiệt tình, chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ thường xuyên, xử lý kịp thời kể cả ngoài giờ làm việc
 • Giá cả phù hợp, cạnh tranh
 • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng
 • Xử lý linh hoạt, thông minh các nghiệp vụ khác nhau

Cảm nhận khách hàng

 • Tôi nhận được sự giới thiệu và hướng dẫn dịch vụ rất nhiệt tình, chuyên nghiệp từ PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. Điều đó làm tôi tin tưởng ký kết hợp đồng lâu dài với PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. CEO Mr. Trương Văn Hợi
 • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
 • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
scroll up