Tin tức chuyên ngành

Cty CP giải pháp phần mềm 3A Việt Nam Hotline:04.3791.8098- 0987.904.052

Hướng dẫn bút toán kết chuyển cuối kỳ

Tổng hợp các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn bút toán kết chuyến cuối kỳ
Nội dung Nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kết chuyển Định khoản sổ cái Số liệu và cách làm Hướng dẫn
VAT
Kết chuyển thuế VAT để tính VAT phải nộp
Nợ tk 3331 | có tk 1331
Số dư 1331 < 3331
Chỉ thực hiện 1 trong 2 bút toán. Nếu
DN kê khai VAT theo tháng thì kết chuyển cuối tháng, kê khai theo quý thì kết chuyển cuối quý.
Kết chuyển thuế VAT để tính VAT còn được khấu trừ
Nợ TK 3331 | Có TK 1331
Số dư 1331 > 3331
 
Giảm trừ
doanh thu
Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại
Nợ TK 511 | Có TK 5211
Số dư 5211
521 là tài khoản ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu. Tách 521 thành 3 tiểu khoản cho dễ quản lý. Kết chuyển xong, xác định được doanh thu thuần. Kết chuyển xong bút toán này, 521 hết số dư (Kết dư).
Kết chuyển giảm giá hàng bán
Nợ TK 511 | Có TK 5212
Số dư 5212
Kết chuyển hàng bán trả lại
Nợ TK 511 | Có TK 5213
Số dư 5213
 
Doanh thu
bán hàng,
dịch vụ
Kết chuyển doanh thu thuấn từ bán hàng và cung cấp
dịch vụ
Nợ TK 511 | Có TK 911
Số dư 511 sau khi
kết chuyển giảm trừ doanh thu
Chuyển số dư doanh thu thuần từ 511 sang
911 để tính lãi lỗ
 
Doanh thu
tài chính
Kết chuyển hoạt động doanh thu tài chính Nợ TK 515 | Có Tk 911 Số dư hiện thời 515
Chuyển số dư doanh thu tài chính sang 911
để xác định lãi lỗ
         
Thu nhập
khác
Kết chuyển các khoản thu nhập khác
Nợ TK 711 | Có TK 911
Số dư hiện thời 711
Chuyển số dư các khoản thu nhập khác
sang 911 để xác định lãi lỗ
 
Giá vốn
hàng bán
Kết chuyển giá vốn hàng bán No 911 | Có 632 Số dư hiện thời 632
Chuyển giá vốn sang 911 để tính lãi lỗ
 
Chi phí tài
chính
Kết chuyển chi phí tài chính No 911 | Có 635 Số dư hiện thời 635
Chuyển cp tài chính sang 911 để tính lãi lỗ
 
Chi phí bán
hàng
Kết chuyển chi phí bán hàng No 911 | co 641 Số dư hiện thời 641
Nếu áp dụng QĐ48 thì lấy số liệu ở 6421
 
Chi phí quản
lý doanh nghiệp
Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
Nợ TK 911 | Có TK 642
Số dư hiện thời 642
Nếu áp dụng QĐ48 thì lấy số liệu ở 6422
 
Chi phí
khác
Kết chuyển chi phí khác
Nợ TK 911 | Có TK 811
Số dư hiện thời 811
Chuyển chi phí khác sang 911 để tính lãi lỗ
 
Tính thuế
TNDN
Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)
Nợ TK 821 | Có TK 3334
Thuế TNDN phải
nộp trong năm trên tờ khai TNDN
Thực hiện trên HTKK, điều chỉnh doanh thu,
chi phí theo luật thuế TNDN, bù trừ chuyển lỗ và ưu đãi thuế TNDN
 
Chi phí
thue TNDN
Kết chuyển chi phí thuế TNDN
Nợ TK 911 | Có TK 821
Số dư hiện thời 821
Kết chuyển chi phí thuế TNDN để xác định
kết quả lãi lỗ
 
Lãi lỗ Kết chuyển lãi
Nợ TK 911 | Có TK 421
Nếu Có 911 > Nợ 911
Thực hiện 1 trong 2 bút toán. Nếu lãi làm
tăng vốn - Có 421 | Nếu lỗ làm giảm vốn - Nợ 421
Kết chuyển lỗ
Nợ TK 421 | Có TK 911
Nếu Nợ 911 > Có 911

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline: 024 3791 8098

Ms. Thắm: 0393.923.563
Mr. Hoàng: 0987.904.052

Tag:

Tin cùng loại

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

  • Đội ngũ nhân sự nhiệt tình, chuyên nghiệp
  • Hỗ trợ thường xuyên, xử lý kịp thời kể cả ngoài giờ làm việc
  • Giá cả phù hợp, cạnh tranh
  • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng
  • Xử lý linh hoạt, thông minh các nghiệp vụ khác nhau

Cảm nhận khách hàng

  • Tôi nhận được sự giới thiệu và hướng dẫn dịch vụ rất nhiệt tình, chuyên nghiệp từ PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. Điều đó làm tôi tin tưởng ký kết hợp đồng lâu dài với PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. CEO Mr. Trương Văn Hợi
  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
scroll up